SHOPPING CART: 0 items
SIGN IN
flag_en flag_be flag_fr flag_ua

Záruka.

Garantujeme Vám právo na vrátenie objednaného, nepoužitého tovaru do 14 dní po obdržaní zásielky. Ak z akéhokoľvek dôvodu nie ste s tovarom spokojní, môžete ho na vlastné náklady poslať do BLACKWITCH ako poštovú zásielku na vlastné náklady s vyplneným návratným dokladom. Tovar uvedený v katalógu ako súprava prosíme poslať kompletne.
Bude vrátená len náklady na tovar, poštovné 17eur sa nevracia. V prípade, že objednávka bola od 110 eur a vrátená časť tovaru,  za účelom objednávka menej ako 110eur, potom vrátená peniaze mínus poštovné 17 Euro.
                            
Peniaze za vrátenie tovaru Vám budú podľa obchodných podmienok vrátené na Váš účet najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru. Samozrejme sa vždy snažíme odoslať čo najskôr.
          
        
         

Ochrana osobných údajov.

 V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov informujeme, že osobné údaje našich klientov sa nachádzajú v súbore dát BLACKWITCH. Osobné údaje sú zhromažďované výlučne pre potreby BLACKWITCH . a spracovávané pre realizáciu hospodárskej činnosti firmy, organizáciu propagačných a reklamných akcií. Každý z Vás má právo nahliadnuť do svojich údajov, opraviť ich, žiadať, aby neboli ďalej spracovávané, o čom nás môžete informovať v sídle našej firmy. BLACKWITCH  môže sprístupniť osobné údaje zákazníka pri organizácii propagačných a reklamných akcií aj iným firmám, s Vašimi osobnými údajmi však firma nakladá v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
58.00 €
Red jacket with many different skulls
32.00 €
Trousers 405 red
69.00 €
Corset with skirt black with spikes
32.00 €
Trousers 405 blue
18.00 €
Spiral Bra